Hakkımızda

Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi

2018 yılında bir araya gelen ekip üyesi arkadaşlarımızla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) bölümünde çalışmalarımıza başlamış 2021 yılı itibariyle de Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

1) Okul, ilçe ve il genelinde nitelikli ortak sınavlar yapılmasına destek sağlamak. 2) Ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen ve okul yöneticilerini bilgilendirmek. ÖDSHGM (Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından verilen eğitimlerin ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, gerektiğinde eğitim görevlisi olarak görev almak.
3) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların/kurumların, ölçme değerlendirme, izleme ve eğitim öğretim planlaması konusunda kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
4) Açık uçlu soru ve cevap anahtarı hazırlama eğitimleri vermek.
5) Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları yapmak, veli, öğretmen, okul ve il yöneticilerine geri dönüt verilmesine katkı sağlamak.
6) İl geneli ortak yazılı sınavlar uygulamak ve değerlendirme sonuçlarına göre destekleyici kursların okul ve ders bazında planlamasına yönelik veri toplamak.
7) İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleri tespit amaçlı anket geliştirmek ve sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilmesine katkı sağlamak.
8) Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin analizi ve raporlaştırılması yoluyla ildeki eğitim durumuna ilişkin izleme ve değerlendirme yapmak, il millî eğitim müdürlüğünün eğitim öğretim niteliğine ilişkin yapacağı çalışmalara katkı sunacak verileri toplamak.
9) PISA, TIMSS, ABİDE ve benzeri Uluslararası veya Ulusal izleme çalışmaları ve Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Araştırma Geliştirme Projesi faaliyetlerinin organizasyonu ile bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik ilde yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesine destek sağlamak.
10) ÖDSHGM desteği ile hazırlanan ölçme araçları, soru oluşturma ve değerlendirme yazılımları ve benzer araçların kullanılması konusunda ilde gerekli çalışmaları yapmak, ilde yapılan uygulamaların takibini ve raporlamasını yapmak. ÖDSHGM tarafından hazırlanacak Ulusal ve Uluslararası Raporların hazırlık süreçlerine katkı sağlamak.
11) İzleme araştırması niteliği taşıyan çalışmalar kapsamında uygulanacak sınavların sorularının hazırlanması, dizgisi, soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve ilgili evrakın baskısı, sınav evrakının sevki, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının belirlenen usul ile duyurulması ve il raporunun hazırlanması çalışmalarını organize etmek.